На пазара има различни BI решения, но в повечето случаи, за съжаление, те адресират строго определени бизнес нужди без да имат възможност да се разширяват и да посрещат следващи предизвикателства. В тези случаи говорим за конкретни продукти, а не за цялостни BI платформи.

 

Разкрийте и прогнозирайте тенденциите за конкурентно предимство с решенията за прогнозен анализ от SAP®Predictive analytics.


SAP®Predictive analytics ви дава възможност да намерите нови начини за генериране на приходи, да повишите удовлетвореността на клиентите и да откриете нови тенденции и възможности на пазара.

Кои са най-важните 5 неща, които  прогнозния анализ (Predictive analytics) може да направи за вас?

  • Мигновено се предскаже пазарните тенденции и нуждите на клиента
  • Създаване на персонализирани оферти за всеки сегмент и канал
  • Предсказва как нестабилността на пазара ще се отрази на вашите производствени планове
  • Промени в търсенето и предлагането в цялата верига за доставки
  • Проактивно управление на работната сила чрез привличане и задържане на талантливи кадри

Повече информация за Predictive analytics

 

Платформата SAP BusinessObjects Edge BI


SAP BusinessObjects EDGE е SOA платформа, проектирана така че да се интегрира със съществуващите приложения без да налага нови стандарти и процеси. Тя се състои от пълен комплект отделни, но взаимно свързани слоеве – всеки оптимизиран за специфични задачи и операции.

С платформата SAP BusinessObjects Edge получавате цялата необходима функционалност още в самото начало. Възможно е да се разширява през целия жизнен път на компанията както в нови бизнес области като бюджетиране и планиране, управление и консолидиране на данните и др., така и като брой потребители.

Ценовата политика на платформата е разумно конфигурирана с адекватно съотношение на разход срещу инвестиция - на цената на един продукт получавате цялостна интегрирана BI платформа.

Повече информация, демо, както и безплатен 30 дневен тест на платформата SAP BusinessObjects Edge

 

 

SAP Lumira - перфектният инструмент за анализ на данни


SAP Lumira ви позволява да анализирате данни от различни източници, включително и от Excel чрез изграждане на интерактивни визуализации с влачене и пускане. 

Данните могат да се визуализират лесно в обобщен и по-детайлен вид.

 

Изпробвайте безплатно SAP Lumira, Personal Edition и открийте това, което ви е липсвало до сега!

 

 

Бюджетиране, планиране и консолидация със SAP Business Planning and Consolidation


 

SAP Business Planning and Consolidation (BPC) осигурява ефективно планиране, прогнозиране и консолидация за вашия бизнес, като същевременно освобождава време и ресурси за анализ и комуникиране на важна бизнес информация за вземане на по-добри решения. С BPC вие получавате и решение за финансова и оперативна отчетност и анализи. Приложението е проектирано да обслужва финансовите отдели и да се интегрира с вашата налична ИТ екосистема.

BPC позволява финансово и оперативно планиране „отдолу-нагоре“ и „отгоре-надолу“ в едно приложение. Той дава възможност за съвместна работа по планове, управление на взаимодействията между заинтересованите страни, проследяване на версии и промени. Включвайки чрез BPC мениджърите в процеса на планиране вие гарантирате ясна отговорност и отчетност. Работни потоци и автоматизация гарантират, че правилните хора участват в правилното време. Имате възможност да включите и неструктурирани данни като Microsoft Office документи и e-mail за да разкажете цялата история зад планираните показатели.

Повече информация за BPC

 

SAP HANA


Иновативна технология, която ви позволява да преминете към по-високи нива на конкурентоспособност и осигуряване на достъп до информация на точните хора в точното време.

Повече информация за HANA