Alfresco

Би Ти Ес ООД е официален партньор на Alfresco®

Alfresco е отворена платформа за управление на документи (document management).

Платформата беше успешно внедрена в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ за разработка на стандартизиран работен процес по обработката на съдебни дела и преписки с възможност за проследяване на сроковете, напомняне за насрочени съдебни дела.

Повече информация за проект "Автоматизация на документооборот по съдебни дела и преписки"