cloudt
ЕТАПИ НА ВНЕДРЯВАНЕ

 

Етап 1 – Подготовка и анализ – 2 дни 

Дейности

Продължителност

(Дни)

 

  Резултати

Анализ на системите

1

 • Проверка на системните изисквания
 • Дефиниране на необходимата конфигурация / инсталация

Дефиниране на бизнес областите

1/2

 • Определяне на темите и тематичната област на 2 Storyboard
 • Дефиниране на данните, които ще бъдат визуализирани със SAP Analytics Cloud

KickStart среща с клиента

1/2

 • Изясняване на подхода, предположенията и очакванията
 • Планиране на ресурси, време и дейности

 

Етап 2 – Разработка – 7 дни 

Дейности

Продължителност

(Дни)

 Резултати

Архитектурни и функционални инсталации и конфигурации

1

 • Инсталиране и конфигуриране на необходимите инструменти за достъп до данните
 • Тестване на достъпа до данните

Създаване на Data Models

3

 • Консумиране на съществуващи модели с данни чрез използване на директна връзка (Life connection)
 • Създаване на нови модели за данни (Data Models), които ще се използват за създаване на дефинираните във Фаза 1 визуализации

Създаване на визуализации

(2 Storyboard)

 

3

 • Разработка на дефинираните във Фаза 1 визуализации
 • Използване на функцията "Smart Discovery" като допълнителен инструмент за анализ

 

Етап 3 – Внедряване – 1 ден 

Дейности

Продължителност

(Дни)

Резултати

Виртуална работна среща за представяне на проекта

1

 • Предоставяне на разработените в рамките на проекта модели и визуализации
 • Инструкции за използване на функционалности по разработените управленски табла
 • Дискусия и следващи стъпки

Поддръжка и гаранция

30

 • Коригиране на евентуално възникнали неточности при разработените модели и визуализации в рамките на 30 дни след предаването на проекта

 

cloudb