23 април 2015 г., София хотел Балкан

По време на 17-и Финансов технологичен форум, организиран от ICT Media, Кирил Петков, Директор на дирекция "Информационни технологии" в Булстрад Виена Иншуранс Груп, представи реализация на бизнес процеси заедно с Би Ти Ес ООД. За успешното реализиране на проекта беше избрана платформата на Alfresco.