23 април 2015 г., София хотел Балкан

По време на 17-и Финансов технологичен форум, организиран от ICT Media, Кирил Петков, Директор на дирекция "Информационни технологии" в Булстрад Виена Иншуранс Груп, представи реализация на бизнес процеси заедно с Би Ти Ес ООД. За успешното реализиране на проекта беше избрана платформата на Alfresco.

 

Събитието беше насочено към представители на банкови и застрахователни институции, пенсионно-осигурителни компании, регулаторни органи, платежни оператори, финансови брокери, консултантски фирми, лизингови къщи, асоциации, държавни органи и други.

На събитието присъстваха висши мениджъри (CEO, COO, CFO, членове на управителни съвети и бордове на директорите), ИТ мениджъри, началник отдели, ръководители проекти, ИТ експерти и експерти по сигурността, одитори, бизнес анализатори и експерти по платежни системи.