Булстрад

 

Проект "Дизайн и разработка на Data Warehouse и система за отчети"

Бизнес проблем   

Липса на единно решение за отчетност и анализ върху данните от оперативната система за застраховане, финансовата система (ERP), система за обработка на щети и др.  

Описание на проекта    

БИ ТИ ЕС ООД реализира проект по изграждане на пълен DWH, обединяващ данни от четири core системи, както и разработка на отчети, които обхващат различни бизнес области от дейността на Булстрад. Основните фази на проекта са: дизайн и разработка на DWH; дизайн и разработка на отчети по предварително зададени критерии от страна на Булстрад. С изграждането на BI системата се обединиха и представиха данните от различните системи в разбираем и удобен за обработка вид. BI системата помага на Булстрад в търсенето на „перфектната застрахователна услуга” чрез ежедневен мониторинг и контрол на дейността. Съвместният ни проект продължава с обогатяване с данни и отчети.

Внедрени продукти:   

SAP BusinessObjects EDGE BI 3.1 Professional (with Data Integration)

 

Проект "Автоматизация на документооборот по съдебни дела и преписки"

Бизнес проблем    

Необходимост от стандартизиран работен процес по обработката на съдебни дела и преписки с възможност за проследяване на сроковете, напомняне за насрочени съдебни дела.

Описание на проекта    

  • Инсталиране и конфигуриране на Alfresco DMS 4.0
  • Разработка на основен автоматизиран работен процес по управление на документите, свързани със съдебни дела и преписки, обработвани в Юридическа дирекция в Булстрад
  • Разработка на подпроцеси, влизащи в основния работен процес:
  • Регистрация на ново съдебно дело
  • Назначаване на отговорник по съдебно дело
  • Обработка на документи по съдебно дело
  • Създаване на напомняния в общ календар на Юридическа дирекция за явяване на съдебни дела
  • Преназначаване на работата по съдебни дела при отсъствие на отговорника
  • Разработка на сайт на Юридическа дирекция с общ календар, wiki и възможност за споделяне на документи

Внедрени продукти:    

Alfresco DMS 4.0