Alianz

 

Проект "Изграждане на Data Warehouse и внедряване на Business Intelligence решение"

Описание на проекта    

В рамките на проекта беше изграден DWH и BI система за отчетност и анализ на данните от четири основни информационни застрахователни системи в Алианц. Основната цел е смесване на данни от различните системи и изготвяне на отчети на ниво холдинг.

Внедрени продукти:  

SAP BusinessObjects EDGE BI 3.1 Professional (with Data Integration)