МВР

Порект "e-Services Portal"

Описание на проекта

BTS Ltd. В партньорство с Лирекс и Индекс доставиха и разработиха електронен портал за услуги на Министерство на Вътрешните работи, който да се интегрира с портала на електронното правителство на България

 

Порект "Изграждане на унифицирана система  за нуждите на отдел Човешки Ресурси"

Описание на проекта

BTS Ltd.съвместно с BEA Systems подписа договор за доставка и обучение за работа със софтуера за изграждане на унифицирана система  за нуждите на отдел Човешки Ресурси на Министерството на Вътрешните работи

 

Порект "Synchronization of the Bulgarian software systems with the existing Schengen systems in the European Union"

Описание на проекта

BTS Ltd.съвместно с BEA Systems подписа договор за доставка и обучение за работа със софтуера за изграждане на унифицирана система и синхронизация на съществуващата българска система с настоящите шенгенски системи в Европейския съюз за нуждите при разширяване на Европейския съюз.

 

Порект "Изграждане на унифицирана мобилна система за проследяване на коли и криминално проявени лица"

Описание на проекта

BTS Ltd. съвместно с BEA Systems дари софтуер за изграждане на унифицирана мобилна система за проследяване на коли и криминално проявени лица, направена съвместно с експерти от Министерство на Вътрешните работи и Нокиа България за нуждите на ведомството.

 

Порект "Поддръжка на специфична система, изградена със средствата на BEA Tuxedo"

Описание на проекта

BTS Ltd. осигури поддръжка на специфична система, изградена със средствата на BEA Tuxedo като част от интегрирана система за полицията на Европейския съюз.