Борика

  

Проект "Система за парични преводи"   

Описание   

Доставяне на софтуер "BEA Tuxedo" за повишаване на броя и скоростта напарични транзакции в системата. 

Внедрени продукти:    

софтуер "BEA Tuxedo"