Адифарм

Реализирани проекти:

  1. Разработка, внедряване и поддръжка на система за управление на електронни документи и бизнес процеси, реализирана чрез Oracle WebCenter Content (Oracle UCM).
  2. Разработка, внедряване и поддръжка на функционалност за генериране и управление на електронни досиета във формат eCTD, съгласно изискванията за подаване на информация за лекарствени продукти от заявители до Изпълнителна Агенция по лекарствата (ИАЛ).