Май 2004

BTS Ltd. внедрява система за доклади, отчети и анализи на Business Objects в първия български GSM оператор

Има два основни начина за внедряване на решение за бизнес интелект (BI) – да се напасват разнородни системи от различни производители или да се избере цялостна система, която обхваща корпорацията открай до край и е произведена от една компания.е.