InfoWeek, Юли 2004

Финансовите институции по света следват тенденцията на трансформиране от продуктово - към клиентски - ориентирани организации. Новият курс на обслужване им налага да имат 360–градусов поглед върху бизнеса като цяло и всички бизнес взаимоотношения. Способността за идентифициране на конкретните потребности на клиентите в определения момент, привличането на нови клиенти и тяхното задържане впоследствие са желаните резултати от въвеждането на нова система за работа с натрупаните през годините данни и превръщането им в знания.

Най-добрите финансови институции и компании по света разчитат на възможностите на Business Objects за подобряване на конкурентноспособността си. Продуктите на Business Objects успешно отговарят на множеството изисквания на бизнеса и ИТ във всички сегменти на финансовата сфера - корпоративно банкиране и банкиране на дребно, брокерство и инвестиционно банкиране, управление на активите, застрахователния бизнес и кредитните карти. Платформата на Business Objects за бизнес интелект е доказала ефективността си при събирането на информация от тотално различни източници относно движения по кредитни карти, изплащания, заеми, корпоративно банкиране и т.н., в единна картина за бъдещия потенциал на клиентите.