Capital, Септември 2004

Бизнес Интелект от Business Objects + Crystal = кристално ясни данни за важните решения на всяка организация

Всеки отдел, всяка част на компанията и всеки служител са машини за данни. 

Бизнес инетелектът (BI) предоставя инструменти за отчетност, заявки и анализ, които могат да превърнат тези данни в полезна и ясна информация. С помощта на правилната информация в точния момент, всяка компания може ефективно да проследява, разбира и управлява своя бизнес.

Отчетността и анализа са жизнено важни за всяка компания

Ежедневните отчети и анализи вече не са лукс, който една компания може да избира дали да си позволи или не. Всяко корпоративно приложение, всяка база данни и всяка дейност на служителите се нуждаят от ежедневна отетност и анализ.

Живеем в ерата на информацията и Вашата организация вече е похарчила хиляди долари за внедряването на системи за планиране на ресурсите (ERP), системи за връзки с клиентите (CRM) и множество други приложения. Скъпо и сложно внедряване, но сега разполагате с множество системи, които могат сигурно да събират, съхраняват и организират данните Ви. Следващото предизвикателство? Да откриете начин да свържете тези отделни складове от ценна информация, така че, използвайки всички налични данни, всеки във Вашата организация да може да взима навременни и интелигентно обосновани решения.

Представете си преимуществото на възможността лесно да достъпване web-базирани отчети, използвайки живи данни директно от системи от рода на SAP, PeopleSoft, Microsoft CRM, и всички Ваши корпоративни и custom приложения.