CIO, Декември 2004

Решенията на Business Objects за Бизнес Интелект или как различни застрахователни компании по света са превърнали информацията в знание и оттам в печалба

Всеки отдел, всяка част на компанията и всеки служител са машини за данни. С помощта на правилната информация в точния момент, всяка компания може ефективно да проследява, разбира и управлява своя бизнес.

Живеем в ерата на информацията и Вашата организация вече е похарчила хиляди долари за внедряването на системи за планиране на ресурсите (ERP), системи за връзки с клиентите (CRM) и изобщо – системи, натрупващи голямо количество информация. Скъпо и сложно внедряване, но сега разполагате с множество системи, които могат сигурно да събират, съхраняват и организират данните Ви. Следващото предизвикателство? Да откриете начин да свържете тези отделни складове от ценна информация, така че, използвайки всички налични данни, всеки във Вашата организация да може да взима навременни и интелигентно обосновани решения.