InfoWeek, Декември 2004

Business Objects превръща натрупаните данни в знание, а знанието – в печалба

BTS Ltd. – официалният предствител на Business Objects за България и Македония обяви, че банка Булбанк - лидер на пазара по размер на активи, нетна печалба и собствен капитал – е избрала Business Objects за изграждане и внедряване на цялостна система за отчети, доклади и анализи за всички нива и клонове на банката.

Едно от основните предимства на системата на Business Objects е максимално опростената схема на работа от гледна точка на потребителите и лесната и бърза имплементация и въвеждане в експлоатация на системата от гледна точка на ИТ експертите. Системата предоставя гъвкави функции за заявка, доклад и анализ на релационни и OLAP данни в рамките на един-единствен продукт. Потребителите могат да правят доклади чрез изпълнение на специализирани заявки, да анализират данните и прилагат висококачествен формат на изгледа само посредством drag-and-drop.?