InfoWeek, Февруари 2005

Всеки мениджър знае, че информацията е най-ценния актив на една компания. Информацията никога не е твърде много. Поне на теория. За съжаление, в ИТ нещата обикновено стоят по друг начин – множество системи натрупват огромни количества данни в различен информационни масиви. Често голяма част от тях се дублират, в по-лошия случай си противоречат. И когато изпълнителния директор зададе простия въпрос : “Какво е състоянието на компанията днес?” никой не се наема да даде ясен и точен отговор.

Когато това се случи, диагнозата обикновено се поставя лесно – твърде много информация. Ако този проблем бъде игнориран, той ще се превърне във враг, с който ще е още по-трудно да се справим на по-късен етап. Твърде многото информация има свойството да възпира извличането на точни към момента данни - докато ИТ отделът извлече, подреди и обобщи информацията, тя вече е остаряла с 1 седмица. От своя страна мениджъмнта не може да бъде сигурен във нейната консистентност. На кого вярваме – на отчета от ERP системата, на Excel-ския файл от главния счетоводител или на ръчно извлечената справка от ИТ?