CIO, Април 2005

За никого не е изненада, че регулярната отчетност, контролирането на финансовият риск и управлението на корпоративната производителност са особено трудоемка и не особено лесна задача. 

Иновативните и прозорливи компании, предизвикани от регулаторни инструменти като Basel II, внедряват инструменти, които позволяват не само ефективно следене на кредитния риск, но и инструменти за масова отчетност, анализ на данните и управление на корпоративните производствени практики.

Business Objects предоставя цялостен набор BI решения, за да подобри работата на банките, брокерските институции, кредитните организации, инвестиционния пазар, застрахователите и изобщо – финансовия сектор.

Основните направления, в които работят решенията на Business Objects са:

  • Идентификация на клиентите, които носят най-висока печалба (и подобряване на задържането на тези клиенти)
  • Подобряване на управлението на финансите
  • Автоматизация на съвместимостта с различни стандарти за отчетност и законови разпоредби
  • Ефикасно обслужване на клиенти и партньори през Интернет.