InfoWeek, Април 2005

Какви са основните фактори, които влиаят на способността на една организация да е гъвкава на пазара. Първо, в една голяма компания десетки служители вземат ключови решения всеки ден. За да вземат правилните решения те се нуждаят от вярна информация. Второ, да знаем как да направим нещо е различно от това наистина да го направим. И най-добрите идеи на света нямат стойност, ако те не се реализират ефективно и на време. По тази причина, организациите трябва да притежават гъвкавост, за да могат промените да се случат. Трето, организацията трябва да има обхват, за да направи промените ефективни. Победителите днес не чакат пасивно, вместо това те са водещите, прокарвайки път на партньорите си и поддържайки непрестанен контакт с клиентите.