CIO, Юни 2005

Натрупването на данни се увеличава стремително благодарение на различни решения, които с времето от модна екзотика се превръщат в основни оперативни системи на бизнеса. Днес няма сериозна компания, която да не използва големи масиви от бази данни, в които информация съхраняват ERP, CRM, HRM, SCM и всякакви други системи за управление. Изследване на Business Week показва, че 54% от бизнес потребителите смятат, че намират нужната им информация трудно. 43% от тях не са сигурни, че вътрешнофирмената информация, която получават е коректна. 77% смятат, че погрешно взетите решения стават на базата на грешна информация.