CIO, Октомври 2005

Компаниите доставчици на комунални услуги трябва да успеят да се развиват и да бъдат конкурентно способни на пазара, следвайки икономическите промени през последните години. Те ще бъдат тези които могат да оформят и доставят своите продукти и услуги до нови и съществуващи клиенти, извличайки и използвайки максимално информацията за и от цялостната си дейност. Все по-ясна е необходимостта и потребността от точна и навременна информация за това доколко е ефективен бизнесът.

Процесът на трансформиране на данните в информация, оттам в знание, а знанието в печалба, наричаме Бизнес Интелект (BUSINESS INTELLIGENCE (BI)). 

BI решенията на Business Objects, водещ доставчик в сферата на Бизнес Интелекта, са помогнали на много ютилитис компании по света (Shell, United Illuminating, National Grid Transco in the UK, Memphis Gas and Water, Constellation Energy, Transcanada Pipelines, Total, First Energy и др.). Чрез него те предефинират начина си на работа, осъществявайки анализ на тенденциите и проследявайки ежедневните операции през всички части на бизнеса, давайки им възможност да реагират незабавно на пазарните възможности или заплахи.