CIO, Октомври 2005

Има организации, които спокойно ръководят своя бизнес, докато “крадат” клиенти и печалби от своите конкуренти. Наемат най-добрите таланти. Постигат своите квоти. Какво правят те, което другите организации не правят? Как успяват там, където другите се провалят? И какво може Вашата организация да направи, за да ги настигне?

Армии от консултанти и търговци чакат да ви предложат отговор и готови решения с гаранция за бързо възвръщане на инвестициите. Обаче водещите организации днес не подхождат към бизнес проблемите си само с единични проекти или с големи ИТ инвестиции. По-скоро, те атакуват един проблем, разглеждайки отгоре до долу цялостната си организация, откриват причините за възникването му и ги отсраняват, оптимизират задачите си, съгласувайки изпълнението им с всяко ниво от структура на компанията и със своите общи цели за подобряване на производителността.

И каква е наградата за подобна предвидливост? За някои, това е още една година в бизнеса; за други, това е пазарно надмощие. Но за всички тях, това е по-добре действаща организация, която е увеличила шансовете си за успех на пазара, по-ефективен начин на управление, и възможност да се предприемат професионални действия, когато нещата излизат извън зададените рамки.

На кратко, това е enterprise performance management (EPM) и това е водещият фактор за успеха на корпоративния бизнес в днешната икономика. В основата на концепцията на EPM лежат средства за изработване на стратегии, определяне на цели и тяхното управление, цялостно наблюдение на процесите, чрез които тези цели се постигат..