CIO, Октомври 2005

Не е тайна, че контролът върху риска представлява огромен проблем пред финансовите организации. Клиентите искат по-висока отчетност, финансовите контролни органи - повече информация, акционерите искат да бъдат намалени разходите и производителността на организацията да бъде подобрена. С две думи всеки иска финансовият сектор да управлява риска много по–ефективно.

Развитието на технологиите доведе до това, че много финансови организации притежават смесица от канали за получаване на информация – call центрове, web пространство и други несравними системи с малка или никаква интеграция. Това прави изключително трудно достигането на единен поглед върху клиентите и кредитния риск, като и операционния и пазарен риск.

Тези фактори са причината за нуждата от нов подход при управление на риска. Иновативните организации използват съгласуването с регулативните норми за оценка на риска, за да подобрят цялостното му управление. Тази стъпка е начало на бъдещо инвестиране в business intelligence решения, които осигуряват отчети и анализи, даващи възможност на организацията да проследява, разбира и управлява риска както съобразно нормите, така и в посока подобряване на производителността.