IT Forum, Февруари 2006

Обстановката във финансовия сектор

Промените в сферата на финансовите услуги настъпват бързо. Финансовите организации сега трябва да преосмислят своята бизнес стратегия, да дадат нова насока на постъпленията си, да навлязат и завладеят нови пазари, като в същото време намалят оперативните си разходи.

Очакванията на клиентите също се променят. Когато нов участник навлиза на финансовия пазар и предлага оригинални продукти и услуги, клиентите се обръщат към своя настоящ доставчик с повишени очаквания към услугите и то за същите или по-ниски цени. Клиентите стават все по-информирани и изискват все повече. По тази причина управленските стратегии на компаниите се променят по скоро към клиентски ориентирани такива, отколкото продуктово фокусирани.

Ключов метод като средство за посрещане на предизвикателствата, които финансовата индустрия среща, е пълното използване на най-същественoто предимство в новата икономика – информацията. Business Intelligence (BI) или Бизнес Интелект платформата осигурява скелета, в който информацията се превръща от историческа представа за активите в катализатор за бъдеща бизнес стратегия...