InfoWeek, Април 2006

В условията на днешната трудна икономическа обстановка банките могат да подобряват дейността и печалбите си единствено, демонстрирайки способността си ефективно да овладяват проблемите с кредитния риск и да провеждат прозрачна кредитна политика. Осъществявайки това, те могат да увеличат свободния си капитал и пазарния си дял.

Предизвикателството за контрол над кредитния риск при наплив от настоящи проблеми обаче се отежнява от факта, че банките се подготвят да посрещнат и изискванията на Базел II - създаден да даде основни насоки и препоръки от най-добрите практики за управление на кредитния пазар и оперативния риск...