CIO, Октомври 2007

Как европейските организации могат да използват „предимството на първия” за увеличаване на пазарния дял и предоставяне на нови услуги

Превръщане на задължението в конкурентоспособност

Според проучване, проведено от KPMG и Economist Intelligence Unit, обхващащо страните от ЕС, главните мениджъри на фирми, предлагащи финансови услуги сериозно подценяват въздействието на MiFID върху техните организации.

MiFID влиза в сила от ноември 2007 г. и ще даде възможност на банките да предлагат финансови продукти във всички страни членки на ЕС. Целта е да се създаде единен европейски пазар с по-голяма прозрачност, подобрена защита на инвестициите и повишена конкуренция.

MiFID дава нови, широки бизнес възможности - от увеличение на пазарния дял с предлагане на услуги в повече държави чрез бъдещия “MiFID паспорт”, до инсорсинг на някои функции и услуги, което ще даде на компаниите по-добра позиция на пазара, чрез избягването на националните специфики при транзакционната отчетност. Същевременно, ще се отвори възможност за снижаване на разходите, чрез аутсорсинг на дейностите по сетълмент на сделките към „по-евтини” дестинации, докато консолидирането на сделките се запазва централизирано...