Декември 2007

 

Какво е BI OnDemand?

Business Intelligence OnDemand е BI решение, включващо:

  • Хранилище за данни (DW), поддържано от Business Objects;
  • Автоматизиран процес за местене на данните от вашите източници към DW;
  • Мета слой (universe), базиран върху DW, който присвоява бизнес термини на обектите от базата данни, правейки ги лесни за работа;
  • Множество видове отчетност, като Crystal Reports, Web Intelligence и Crystal Xcelsius документи;
  • Уеб-базиран потребителски интерфейс, подобен на crystalreports.com.

 

Как работи?

Business Intelligence OnDemand платформата е съставена от две части – център за интеграция на данни и система за съхранение на данни...