CIO, Февруари 2010

Защо BI платформите успяват, там където BI инструментите се провалят

В следващите редове ще ви запознаем с 4 лоши практики в BI. Целта е да ви помогнем да се поучите от грешките, които са допуснали други, като ви покажем как да избягвате или преодолявате лошите практики, за да успеете да се възползвате от пълната сила на BI.

Лоша практика №1: Допускането, че средностатистическият бизнес-потребител знае как или има време да използва BI инструменти

Пренебрегване на истинския краен потребител

Често първата грешка, която допускат организациите при избора на BI решение, е да не включат бизнес потребители в комисията, оценяваща решенията. В тези случаи комисията е съставена само IT разработчици и напреднали потребители, които знаят как да използват пълната функционалност на една съвременна BI система. Тези хора представляват нуждите на една малка част от локалната популация на бизнес потребителите.

Когато изключим болшинството от потребителите от процеса на избор на решение, ние пренебрегваме тяхната нужда от леснота при боравене с BI инструментите....