CIO, Април 2010

Във всяка организация служителите взимат стотици решения всеки ден. Те могат да варират от това дали да се даде отстъпка на клиента Х, дали да се започне производството на частта Y, дали да се стартира друга директна кампания по мейла, дали да се поръчат допълнителни материали и т.н. Кое решение е добро?

Ако разпознавате по-долу някои от вашите потребности, тогава Business Intelligence платформата е вашето решение:

  1. Нужда от лесна за употреба технология за отчети;
  2. Проблем да се отсее важната информация;
  3. Много версии на „истината”;
  4. Бизнес потребителите не трябва да се превръщат в технически експерти;
  5. Съществуващата Business Intelligence платформа е твърде сложна за употреба или е бедна на възможности;
  6. Трудности при правенето на дълбочинен анализ;
  7. Липса на конфиденциалност и сигурност/защита на информацията;
  8. Много усилия, за да се генерират законовите и регулаторни отчети;
  9. Липсата на добри инструменти дава отрицателен ефект върху IT продуктивността;
  10. Невъзможност да се консолидират данни от различни източници и да се постигне интегриран достъп до информацията.