CIO, Февруари 2011

Интервю с Иван Гатев, управител на BTS за ползите от прилагането на системите за бизнес анализ и основните фактори за успешно внедряване на BI решение.

 

Г-н Гатев, какво мотивира нарастващия интерес към BI системите през последните няколко години?

- Наистина, интересът към BI постоянно нараства. Според прогнозите на водещите изследователски компании 2011-а ще бъде “годината на аналитичните софтуерни решения”. Основната причина за това е, че BI технологиите осмислят всички други инвестиции в ИТ. Специализирани проучвания сочат, че огромна част от потребителите използват информация от различни бизнес приложения под формата на агрегирани данни – т.е. нуждаят се от BI решение.

Независимо от организацията, в която работят – банка, търговска компания или държавно ведомство, потребителите не се интересуват от това какви сървъри, бази данни, ERP системи и т.н. се използват – те искат да разполагат с необходимата им информация. BI е интерфейсът към данните, натрупани в различни системи. Точно затова, тези системи осмислят огромните инвестиции в изградените през годините разнообразни информационни решения.

Още един фактор допринасящ за растящия интерес към BI е, че при сегашните икономически условия изключително важно е фирмите да използват пълноценно всички свои активи – хора, сгради, системи и т.н. Информацията е един от най-непълноценно използваните активи, и същевременно е актив с високи показатели за възвръщаемост на инвестициите.

Организациите са натрупали огромни количества данни в отдавна внедрени информационни системи, но те не се оползотворяват. BI осигурява инструментариум за използването на този актив. Със средствата на BI

могат да се анализират не само отрицателни тенденции - например на какво се дължи спадът на приходите. Още по-съществени предимства дава възможността за анализ на положителни тенденции (например защо продуктът X се продава добре) и за разпространение на знанията за факторите водещи до желаното развитие в рамките на цялата организация.

С какви предизвикателства се справят компаниите, въвеждащи BI решение?

- Предизвикателствата са различни и са свързани до голяма степен с вида на изгражданото решение. Например, първа стъпка в повечето фирми е да приложат BI система за подобряване на своите отчети. Всяка от различните информационни системи, с които дадена компания разполага извежда отчети, но днес бизнесът се нуждае от комплексна информация – т.е. от възможността да разполага с отчети, включващи данни от различни системи, както и от възможност да сравнява тези отчети. Необходимостта от комплексна

информация е едно от предизвикателствата, на които може да отговори BI системата. Други успешно преодолявани предизвикателства във връзка с отчетите са бързината и необходимия ресурс за тяхното производство.

В много компании по целия свят за целта активно се ползва Excel, но този начин изисква много ресурси и отнема много време. При това, производството на отчети с по-прости средства води до компромиси с информационната сигурност. В същото време, един отчет не представлява просто данни – това е корпоративно знание, върху което трябва да има контрол. Така че сигурността е още едно предизвикателство, което мотивира въвеждане на BI...