CIO, Ноември 2012

SAP Business Planning and Consolidation (BPC) осигурява ефективно планиране, прогнозиране и консолидация за вашия бизнес, като същевременно освобождава време и ресурси за анализ и комуникиране на важна бизнес информация за вземане на по-добри решения. С BPC вие получавате и решение за финансова и оперативна отчетност и анализи. Приложението е проектирано да обслужва финансовите отдели и да се интегрира с вашата налична ИТ екосистема.

Финансовите директори, както и други висши мениджъри се намират под огромен натиск за максимизиране на доходността, намаляване на оперативните разходи, минимизиране на риска и повишаване на доверието от страна на всички заинтересовани страни. Бизнес условията се променят бързо и регулациите изискват по-бързи и точни отчети и цикли на приключване. Процесите по планиране и прогнозиране често са бавни, неточни, недостатъчно гъвкави и изпълнявани с голям брой ръчни операции. С данни заключени в различни версии на Excel документи често имаме занижен контрол над процеса. Липсата на интеграция между прогнозна и актуална информация може да доведе до „лоша видимост“ към първопричините за отклоненията.

За да бъдат ефективни, бизнес лидерите се нуждаят от актуални финансови и оперативни данни, бюджетиране, прогнозиране, анализ, регулаторна и управленска отчетност. Те трябва да интегрират корпоративно и дивизионно планиране, да моделират различни сценарии за формиране на себестойността и да правят анализ на чувствителността с цел определяне на оперативни бюджети базирани на стратегически планове и предположения. Те се нуждаят от изцяло документирана одитна пътека и съответствие с регулаторните изисквания.