Investor.bg, Януари 2013 

Интервю с Иван Гатев, управител на BTS

- Г-н Гатев, в края на миналата година управляваната от вас компания отпразнува 10-годишен юбилей. През всичките тези години тя се занимава преди всичко с предлагането на т.нар. бизнес интелиджънс софтуер. Какво всъщност представлява този термин?

" BI e "кокпитът" на всеки един бизнес. Това е таблото, на което предприемачите слагат уредите, с които наблюдават бизнеса си. Пилотът, тоест предприемачът, управлява компанията посредством тези уреди.

BI е инструментариумът за бизнес хората. Масовият бизнес потребител употребява компютъра по два основни начина – за евтина комуникация и за наблюдаване на отчети. BI е и нещо, което осмисля инвестициите в IT като цяло – той е основният начин, по който бизнесът се възползва от IT.

Но практически всякакви фирми от всички браншове може да са клиенти на тези продукти. Това са корпорации и предприятия, които търсят цялостен поглед върху своята дейност - държавни институции, банки, застрахователи, производствени предприятия, компании от сферата на търговията.

- Може ли въвеждането на BI решение да бъде разделено на етапи – например по различни подразделения в компаниите?

Това е друго преимущество на BI - че той лесно се имплементира на етапи, било то по организационна структура (подразделениея, отдели) или бизнес области и процеси (продажби, маркетинг и т.н.) . При този подход, бизнес ползите започват да се проявяват още в хода на проекта и така внедряването се превръща от проект в начин на управление на компанията. BI продължава да се развива по време на целия живот на компанията. Различните компоненти се имплементират по различно време, според нуждите и приоритетите.

Самата цена на BI е приемлива, тъй като всяка частица от нея води до едно от най-бързите възвръщания на инвестиция и отвежда до нови възможности. Цената може да започне от много малко и да се увеличава постепенно в пряка зависимост от ползите които носи. Тя зависи от обхвата на онова, което се постига и това което компанията иска да постигне.

Важно е преди да се започне проектът да е ясно дефинирано какво се цели и как да се измери успешността на внедряването. Затова е хубаво наистина имплементацията да започне поетапно, за да може самата компания да получи усещане за това, с което се е заела.